Telefon stacjonarny i fax: (58) 762-40-40       E-mail: biuro@kopaczmed.com

Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. Skontaktuj się

Czytaj więcej...

Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. Skontaktuj się

Czytaj więcej...

Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. Skontaktuj się

Czytaj więcej...

RODO

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 stosowania nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), zwanego dalej RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu. Jego akceptacja nie wymaga od Państwa jego podpisania ani podejmowania dodatkowych czynności formalnoprawnych.

Informuję Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KOPACZMED JACEK KOPACZ, BOŻENA CZUBAK – KOPACZ SPÓŁKA CYWILNA. W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listu na adres siedziby: ul.Narciarska 10 80-180 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu: działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz zawarcia umowy i jej realizacji (imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej NIP lub REGON, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby)na podstawie Art. 6(1)(b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przechowywanie danych nastąpi do dnia upływu terminu przedawnienia; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych (imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej NIP lub REGON, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby)na podstawie Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych. Przechowywanie danych nastąpi do dnia upływu terminu przedawnienia; ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej NIP lub REGON, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby)na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Przechowywanie danych nastąpi do dnia upływu terminu przedawnienia; analiza sprzedaży i statystyka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na analizie sprzedaży i statystyce. Przechowywanie danych nastąpi do dnia , w którym upływa 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do wykonania umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem oraz organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (NIP lub REGON, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO),żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.